ایران مارکتنیگ 360

رپورتاژ Archives - ایران مارکتینگ

- بار
اقدامات هنگام ترمز بریدن حین رانندگی

اقدامات هنگام ترمز بریدن حین رانندگی

اقدامات هنگام ترمز بریدن حین رانندگی وقتی که پا بر روی پدال ترمز می گذارید و سیستم ترمز عمل نمی کند و به آن ترمز بریدن می گویند و قادر به متوقف کردن خودرو نیستید. حال این ترمز بریدن در دو حال صورت می گیرد: ترمز خالی ترمز پر ترمز خالی وقتی اصطلاح ترمز خالی کردن، استفاده می شود یعنی زمانی که پا بر روی ترمز می گذارید خیلی راحت تا به انتها می رود […]