ایران مارکتنیگ 360

تحلیل و آنالیز دیجیتال Archives - ایران مارکتینگ

- بار
هاتجر (Hotjar) چیست؟ داغ‌ترین نقطۀ وب‌سایت‌تان کجاست؟

هاتجر (Hotjar) چیست؟ داغ‌ترین نقطۀ وب‌سایت‌تان کجاست؟

اولین باری که از هاتجر استفاده کردید، نوجوان بودید! اگر پسری یادت می‌آید وقتی مدرسه تعطیل می‌شد، حتماً از مسیری می‌رفتی که مطمئن بودی دختری که دوستش داری از آنجا رد می‌شود؟ اگر دختری یادت می‌آید تو هم خدایی نکرده مسیرت را تغییر نمی‌دادی، مبادا پسر را گم کنی؟ شما هر دو با اینکه برای هم غریبه بودید، اما شناخته بودید که مخاطب‌تان به جای استفاده از تاکسی و اتوبوس، همیشه فلان خیابان را پیاده […]